Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

042 - Katalogkod (NR)

En eller flera koder anger att autentiseringscentral har kontrollerat nationella databasens post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

a Library of Congress Authentication Code
Koden bevisar att posten är kontrollerad på ett visst sätt. Koden tas från en förteckning, se MARC Authentication Action Code List.

Exempel

042 ## ‡a lc ‡a nsdp

042 ## ‡a lcnuc