Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

018 - Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (NR)

Unik identifikationskod för monografins eller fortlöpande publikationens delobjekt.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

a Identifikationskod (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

018 ## ‡a 0844021842/78/010032-08$01.25/1

...