Child pages
  • Syksy 2011
58 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titlePerusopinnot
borderStylesolid

Analyysi I
Analys I
Analysis I virtually
Analyysin virtuaalinen peruskurssi
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Linjär algebra och matrisräkning I
Matemaattisen analyysin kurssi
Matematiikka tutuksi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleAineopinnot
borderStylesolid

Differentiaaliyhtälöt I
Differentiaaliyhtälöt II
Johdatus diskreettiin matematiikkaan
Johdatus matematiikkaan
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II
Linjär algebra och matrisräkning II
Matematiikan menetelmäkurssi
Matematiikan LuK-seminaari
Opettajalinjan työpaja II (Topologia I)
Vektorianalyysi

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titlePerusopinnot
borderStylesolid

Introduction to statistics
Minustako tilastotieteilijä
Tilastotieteen johdantokurssi
Tilastotieteilijän SAS-työkalut

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleAineopinnot
borderStylesolid

Genetic analysis and molecular evolution
Otantamenetelmät
Regressioanalyysin jatkokurssi Image Added
Statistical genetics
Survey-metodiikka
Statistical methods in medicine and epidemiology
Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Todennäköisyyslaskenta

...

Section
Column
width40%

Matematiikan aineenopettaja

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Matematiikan opetuslaboratorio
Opettajalinjan peruskurssi

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titlePakolliset kurssit
borderStylesolid

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleValinnaiset kurssit
borderStylesolid

Genetic analysis and molecular evolution (B,T)
Introduction to probability
Markovian modelling and Bayesian learning
Molecular genetics reading group (B,T)
Moniulotteiset aikasarjat (A,B,T)
Otantamenetelmät (Y,P,T)
Regressioanalyysin jatkokurssi (A,Y,P,T) Image Added
Robustit regressiomenetelmät (A,Y,P,T)
Statistical genetics (B,T)
Statistical methods in medicine and epidemiology (B,T)
Survey-metodiikka (Y,P,T)
Topics in Survey Methodology and Survey Analysis (Y,P,T)

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
P: Psykometriikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede
T: Yleinen tilastotiede

...