Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Uppgifterna returneras skriftligt i returneringslådan i räknestugan enligt följande regler. I fall kursdeltagaren inte följer reglerna, har deltagaren inte rätt till extrapoäng.

 • Dra marginal på alla papper du returnerar.
 • Skriv ditt namn och studentnummer uppe i högra hörnet på varje papper.
 • Skriv uppgiftens nummer i den högra marginalen, och i den vänstra på omstående sida.
 • Dra streck mellan varje uppgift.
 • Skriv lösningarna med tydlig handstil.
 • Skriv lösningarna på god svenska eller finska, logiskt och med motiveringar.
 • Häfta ihop alla papper med pärmbladet. Välj rätt pärmblad för varje vecka. Pärmblad finns vid returneringslådan.
 • Fyll i frågorna på pärmbladet och kryssa för de räkneuppgifter som du returnerar den gången.
 • Om du returnerar korrigerade uppgifter, skriv den nya versionen på ett nytt papper. Häfta ihop det ursprungliga pärmbladet, den ursprungliga lösningen och den nya lösningen i denna ordning.

Nya uppgifter ges ut på tisdag varje vecka. De skall returneras senast följande måndag kl. 18.00. Uppgifterna granskas i regel under de två följande dagarna. De korrigerade uppgifterna kan hämtas i räknestugan. Endast de uppgifter som lösts korrekt ger extrapoäng.

...