Child pages
  • Stokastiset prosessit, kevät 2009

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Luennot ma 20.4., ti 21.4, ma 4.5.; lisäksi ke 6.5. klo 14-16 ylim. kertausluento. Viim. harjoitukset (6. harj.) to 23.4. Luennot ja harjoitukset salissa C124.

Sisältö

Markovin ketjut, Poissonin prosessi, haarautumisprosessit, jatkuva-aikaiset Markovin prosessit, martingaalit. Materiaali: Luvut 1-8 verkossa "Stokastiset prosessit, kesä 2008". Luku 9 (martingaalit): Kirjasta Karlin&Taylor: A First Course in Stochastic Processes, luku 6 (kopio kansiossa huoneessa C326).

...