Child pages
  • Stokastiset prosessit, kevät 2009

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Johdatus todennäköisyyslaskentaan tai vastaavat tiedot.

Jäljelläolevat luennot ja harjoitukset (16.4.-)

Luennot ma 20.4., ti 21.4, ma 4.5.; lisäksi ke 6.5. klo 14-16 ylim. kertausluento. Viim. harjoitukset (6. harj.) to 23.4.

Sisältö

Markovin ketjut, Poissonin prosessi, haarautumisprosessit, jatkuva-aikaiset Markovin prosessit, martingaalit. Materiaali: Luvut 1-8 verkossa "Stokastiset prosessit, kesä 2008". Luku 9 (martingaalit): Kirjasta Karlin&Taylor: A First Course in Stochastic Processes, luku 6 (kopio kansiossa huoneessa C326).

...

2. kurssikoetta tai loppukoe. 2. kurssikoe to 7.5. klo 16-18 salissa D123. Loppukoe yleistentissä 12.5. tai kesällä kesätentissä 11.6. Jos on osallistunut 1. kurssikokeeseen mutta on estynyt tulemaan 7.5. 2. kurssikokeeseen, 2. kurssikokeen voi suorittaa 12.5. yleistentin yhteydessä (tähän ilmoittautuminen suoraan luennoitsijalle).

Laskuharjoitukset

To 16-18 C124. Viim. harjoitukset (6. harj.) to 23.4.