Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Målgrupp

Kursen fokuserar på informationssökning och -hantering för kandidater och andra som ska skriva en uppsats, men också andra som är intresserade av att förbättra sina kunskaper är välkomna, inklusive personal. Målgruppen är humanister, pedagoger och statsvetare. Det är olika fokusområden vid olika kurstillfällen, men principerna i informationssökning går att överföra på andra ämnen.

Förhandskunskaper

Deltagaren förväntas ha avlagt Studentens digitalkompetens (speciellt fokus på avsnitt 3), eller ha motsvarande baskunskaper i informationssökning.

Preparera inför kursen genom att

  1. Lägga till Helka i dina inställningar i Google Scholar (instruktionsvideo 0’57’’ på engelska)
  2. Fundera på ditt ämne och vilka ämnesord som beskriver det. Kontrollera dina termer i ALLFO (YSO)-tesaurusen. Skriv upp lämpliga ord på finska och engelska för sina sökningar.

Kunskapsmål

Efter kursen kan du:

  • Hitta källor inom ditt eget område
  • Välja ämnesord för din sökning
  • Göra sökningar i nationella och internationella databaser
  • Bedöma dina källors pålitlighet

Innehåll och genomförande

På kursen går vi igenom hur man effektivt söker böcker och artiklar framför allt i inhemska och internationella databaser. Vi bekantar oss med bibliotekets ämnesguider. Dessutom jämför vi sökning i olika databaser och ger råd om hur man bedömer sina källors tillförlitlighet. Du kan gärna använda ditt eget ämne i de självständiga övningarna.

Kursen hålls på Zoom. Du får en länk till din e-post innan kursen börjar.

Material

Informationsökning för avhandlingsförfattare: nätkurs (MOOC)

Bibliotekets ämnesguider


Anmälan

Anmälan med e-blankett, välj den kurs du vill delta i i rullgardinsmenyn.

Ansvarig enhet

Frågor kan ställas till kouluttaja-lista[at]helsinki.fi
eller direkt till ansvarig lärare kristina.weimer[at]helsinki.fi

Arrangör är Helsingfors universitets bibliotek             

Språk

Kursen hålls på svenska. Det finns flera kurser på finska och engelska.