Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

På kursen går vi igenom hur man effektivt söker böcker och artiklar framför allt i inhemska och internationella databaser. Vi bekantar oss med bibliotekets ämnesguider. Dessutom jämför vi sökning i olika databaser och ger råd om hur man bedömer sina källors tillförlitlighet. Du kan gärna använda ditt eget ämne i de självständiga övningarna.


Kursen hålls på Zoom. Du får en länk till din e-post innan kursen börjar.

Material

Informationsökning för avhandlingsförfattare: nätkurs (MOOC)

...