Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Lägga till Helka i dina inställningar i Google Scholar (instruktionsvideo 0’57’’ på engelska)
  2. Fundera på ditt ämne och vilka ämnesord som beskriver det. Kontrollera dina termer i ALLFO (YSO)-tesaurusen. Skriv upp lämpliga ord på finska och engelska för sina sökningar.

...