Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

251 - Version (R)

Uppgifter om upplaga i enlighet med de katalogiseringsregler som användsresursens version.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Upplageuppgift Version (NRR)

b Påföljande upplageuppgift/Upplagespecifik upphovsuppgift (NR)
Innehåller även parallell upplageinformation.

...