Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5 Canadian Subject Headings

6 Répertoire de vedettes-matière

7 System specificerat i ‡2

...

z Underindelning - geografisk (R)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost 0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

630 04 ‡a Raamattu. ‡p VT. ‡p Psalmit ‡x kommentaarit.

...