Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes eller standard (t.ex. International Standard Name Identifier, ISNI), se Organisationer och Standard Identifier Source Codes . ”(Uri)” i parentes är onödig med standarden och den får ej tillsättas om standarden är i form av HTTP URI.

 

Delfält 0 används för att registrera URIs som representerar objekt i RDF-tripletten.

...