Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sisällysluettelo

...

Vuoden 2017 jatkoajan aikaiset työryhmät

Varsinainen Tuuliprojekti päättyi 31.3.2017.

Vuoden 2018 alusta alkaa toimia jatkuvan ylläpidon organisaatio. Tässä ns. jatkovaiheessa toimivat työryhmillä on alasivunsa tämän sivun alla. Tästä sivulta löytyvät myös projektin aikaiset 1.4.2015-31.3.2017 työryhmät ja niiden jäsenet.

Alasivut

Children Display

 

...

Projektin aikaiset työryhmät 1.4.2015-31.3.2017

Sivun sisällysluettelo

Table of Contents

Työryhmien organisoituminen

...