Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Programspråk (NR)

c Operativsystem (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Termens ursprung (NR)
Termer enligt kontrollerad lista från Subject Heading and Term Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...

Exempel

753 ## ‡a IBM PC ‡b Pascal *‡c* DOS 1.1

753 ## ‡a Compaq ‡b Basic ‡c DOS 3.2

753 ## ‡a Apple II ‡c DOS 3.3