Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Päävastuun koko tutkimuksesta ovat kantaneet professorit Jaakko Kaprio ja Markku Koskenvuo. Professori Koskenvuo on jäänyt eläkkeelle kesällä 2013.  Suurin osa henkilöstöstä sekä tilat sijaitsevat Helsingin yliopistossa.

...