Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Sekvens av förvärvskällor

# Odefinierad / Första eller enda förvärvskälla

2 Mellanliggande förvärvskälla

3 Nuvarande / Senaste förvärvskälla

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

...