Child pages
  • Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2014

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ma 10-12 salissa CK111.

Tehtävät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ratkaisut: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Huom. Harjoituksen 6 tehtävässä 1 oli virheellinen vihje. Korjattu 8.12.

...