Child pages
  • Syksy 2011
58 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Syksy - Hösten - Fall 2011

Section
Column
width5%

Column
width90%

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Column
width5%

Anchor
p
p

Perus- ja aineopinnot


Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titlePerusopinnot
borderStylesolid

Analyysi I
Analys I
Analysis I virtually
Analyysin virtuaalinen peruskurssi
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Linjär algebra och matrisräkning I
Matemaattisen analyysin kurssi
Matematiikka tutuksi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleAineopinnot
borderStylesolid

Differentiaaliyhtälöt I
Differentiaaliyhtälöt II
Johdatus diskreettiin matematiikkaan
Johdatus matematiikkaan
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II
Linjär algebra och matrisräkning II
Matematiikan menetelmäkurssi
Matematiikan LuK-seminaari
Opettajalinjan työpaja II (Topologia I)
Vektorianalyysi

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titlePerusopinnot
borderStylesolid

Introduction to statistics
Minustako tilastotieteilijä
Tilastotieteen johdantokurssi
Tilastotieteilijän SAS-työkalut

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleAineopinnot
borderStylesolid

Genetic analysis and molecular evolution
Otantamenetelmät
Regressioanalyysin jatkokurssi
Robustit regressiomenetelmät
Statistical genetics
Survey-metodiikka
Statistical methods in medicine and epidemiology
Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Todennäköisyyslaskenta

Anchor
s
s

Syventävät opinnot


Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleAlgebra ja topologia
borderStylesolid

Analyyttinen lukuteoria
Galois'n teoria
Introduction to algebraic topology
Johdatus ääretönulotteiseen topologiaan
Topologia III

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleAnalyysi
borderStylesolid

Currents and varifolds
Fourier-analyysi
Funktionaalianalyysi II
Kompleksianalyysi I
Reaalianalyysi II
Thin Sets and Convolutions
Topologiset vektoriavaruudet I

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleMatemaattinen fysiikka
borderStylesolid

Introduction to conformal field theory
Introduction to mathematical physics: Schramm-Loewner evolution
Intoduction to mathematical physics: Multiscale methods

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleMatemaattinen logiikka
borderStylesolid

Advanced set theory
Matemaattinen logiikka
Verkkoteoria

Column
width40%

Soveltava matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleBiomatematiikka
borderStylesolid

Evolution and the theory of games
Mathematics of infectious diseases

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleSoveltava analyysi
borderStylesolid

Fourier-analyysi
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt II

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleStokastiikka
borderStylesolid

Stokastinen analyysi
Todennäköisyysteoria

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleTietokoneavusteinen matematiikka
borderStylesolid

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleVakuutus- ja finanssimatematiikka
borderStylesolid

Riskiteoria

Section
Column
width40%

Matematiikan aineenopettaja

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Matematiikan opetuslaboratorio
Opettajalinjan peruskurssi

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titlePakolliset kurssit
borderStylesolid

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
titleValinnaiset kurssit
borderStylesolid

Genetic analysis and molecular evolution (B,T)
Introduction to probability
Markovian modelling and Bayesian learning
Molecular genetics reading group (B,T)
Moniulotteiset aikasarjat (A,B,T)
Otantamenetelmät (Y,P,T)
Regressioanalyysin jatkokurssi (A,Y,P,T)
Robustit regressiomenetelmät (A,Y,P,T)
Statistical genetics (B,T)
Statistical methods in medicine and epidemiology (B,T)
Survey-metodiikka (Y,P,T)
Topics in Survey Methodology and Survey Analysis (Y,P,T)

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
P: Psykometriikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede
T: Yleinen tilastotiede

Anchor
m
m

Muut opinnot


Section
Column
width40%
Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Harjoittelu kandidaatintutkinnossa
Harjoittelu maisterintutkinnossa
Henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatintutkintoa varten
Henkilökohtainen opintosuunnitelma maisterintutkintoa varten
Lukiomatematiikan kertauskurssi
Ohjaajatuutorointiin osallistuminen syys/kevätlukukausi
TVT- ajokortti
Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa (kirjallinen ja suullinen osa)

Section