Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

538 - Anmärkning - Systemkrav och mediespecifika uppgifter (R)

Teknisk information om resursen. Till exempel fysiska egenskaper hos en elektronisk resurs, som lagringsdensitet, paritet, programmeringsspråk, systemkrav och tilläggskrav, märkesnamn eller lagringssystem och skärmupplösning. För ljudinspelningar och videoinspelningar kan man till exempel ange information om företag och lagringssystem (t.ex. VHS), frekvensmodulering och skärmupplösning. Länkar till sidor med mer teknisk information om elektroniska resurser kan också anges här.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...