Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

501 - Anmärkning - Utgiven tillsammans med (R)

Används då mer än ett bibliografiskt verk ingår i den fysiska resursen vid tidpunkten för utgivningen. Verken har vanligen olika titlar och saknar gemensam titel.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1)

...

501 ## ‡a Äänitteellä myös: Kvintetot, piano, jouset, op44 / Nordgren. Kvintetot, piano, jouset, c-molli / Borodin.

Wiki Markup*501 ## ‡a* With: The reformed school / John Dury. London : Printed for R. Wasnothe, \ [1850\]

501 ## ‡a With (on verso): Motor road map of south-east England.

...