Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Karta -- Cartographic material

Handskrift (karta) -- Manuscript cartographic material

...

Blandad resurs -- Mixed material

Fyllnadstecken

Fyllnadstecken (ASCII 7C hex), som här anges med ett vertikalt streck (|), kan användas i vissa positioner i fält 006, 007 och 008 och i länkfältens (760-787) delfält 7. Fyllnadstecken får ej användas i någon position i postetiketten, och inte heller i fältkoder, indikatorer eller i delfältskoder. Fyllnadstecknet anger att formatet kräver användningen av en kod, men att katalogiseraren inte velat ange någon kod.