Child pages
 • Oppaan tulostaminen

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Jos haluat tulostaa yksittäisen sivun opettajan oppaasta, valitse sivun oikean yläkulman Tools-valikosta toiminto "Export to PDF". Nyt voit ladata sivun PDF-dokumenttina, ja tulostaa sen.

Jos haluat tulostaa useamman sivun kerralla, kannattaa käyttää wikialueen vientitoimintoa.

 • Valitse sivun yläreunan Browse-valikosta kohta "Advanced".
 • Nyt valitse vasemman reunan Export-otsikon alta toiminto "Export Space".
 • Valitse Export Format -vaihtoehdon arvoksi "PDF Output".
 • Poista rastit kentistä "Include comments" ja "Backup attachments".
 • Seuraavaksi valitset sivut, jotka haluat tulostaa. Poista ensin valinnat klikkaamalla "Clear All", ja sitten rastita ne sivut, jotka haluat tulostaa. Opettajan oppaan alaiset sivut alkavat vähän sivun puolivälin jälkeen.
 • Lopuksi klikkaa sivun alareunasta "Export".
 • Kun vienti on valmis, voit ladata valmiin PDF-tiedoston "Download here" -linkistä.
Info
titleHuom!

Kun teet tulostettavan version vientitoiminnolla, sivut tulevat PDF-tiedostoon siinä järjestyksessä, kun ne näkyvät vientinäkymässä. Tämä järjestys ei välttämättä ole looginen. Jokainen wikisivu aloittaa kuitenkin uuden tulostussivun, eli voit järjestää sivut käsin paremmin, kunhat olet tulostanut yksipuolisesti.