Child pages
  • Miten kokoan kaikki keskustelualueet yhdelle sivulle?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Keskustelualueet näkyvät omalla koostesivullaan Aktiviteetit-lohkossa, jos se on lisätty kurssialueelle, ja kurssilla on ainakin yksi keskustelualue (Aktiviteetit / Keskustelualueet). Jos haluat piilottaa aiheista keskustelualueiden linkit, voit toimia seuraavasti: Oletetaan, että kurssissa on 10 aihetta. Mene kurssialueen asetuksiin, ja vaihda aiheiden määräksi 11. Siirrä kaikki keskustelualueet aiheeseen 11, ja tämän jälkeen vaihda aiheiden määräksi taas 10. Nyt keskustelualueet näkyvät koontisivulla, mutta ei itse kurssin rakenteessa.