Child pages
 • Moodle-instruktioner för studerande vid HU

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Moodle2-uppdateringar

...

Du kan byta språk efter inloggning. Språket som du väljer i rullgardinsmenyn gäller under hela sessionen (om inte läraren har bestämmt annat). Om du vill ändra ditt förvalda språk i Moodle kan du göra det genom dina profilinställningar. Efter det är språket i Moodle det som du har ställt in i din profil (om läraren inte har bestämt annat). Mera information om hur du redigerar din profil finns nedan i kapitlet Profilinställningarna.

Första sidan

...

med Kursöversikt

Efter inloggningen ser du din personliga Kursöversikt med de kursområden du är deltagare i och Nyheter i anslutning till kurserna. När du klickar på kursrubriken kommer du direkt till kursområdet.
Om du saknar kurser i listan Kursöversikt, har du a)

 • ännu inte registrerat dig på kurserna. Via Navigering-blockets Hem för webbplats kan du bläddra i Moodles kurskategorier och registrera dig på nya kurser.

...

 • fler än 50 kurser i listan. Då hittar du hela kurslistan genom blocket Kurser som du kan lägga till via knappen Anpassa denna sida upp till höger.

Navigering och sidoflikar

Sidhuvudet i Moodle innehåller en navigeringsstig som börjar med Kursöversikt > Kurser > Fakultet > Kursens namn och fortsätter med de innehåll du har klickat på. Du kan alltid utnyttja navigeringsstigen för att återgå till kursområdet eller Kursöversikt. Samma lyckas också via blocket Navigering som innehåller länkar till Kursöversikt, första sidan Hem för webbplats, en lista med kurser och, när du är på ett kursområde, också en lista över kursområdets innehåll. Via länkarna kan du behändigt flytta dig mellan kursområden.

Alla block som du ser i den vänstra och högra sidobalken i Moodle har du möjlighet att flytta undan som sidoflik längst till vänster. Det gör du via den lilla blå rutan upp till höger i varje block. Du ser innehållet av blocket i sidofliken genom att föra musen över blockets namn. Återställ blocket från sidofliken med densamma blå rutan. Märk att användningen av sidoflikarna är en personlig inställning och gäller därför för samma användare överallt i Moodle men ingenstans för andra användare.

Profilinställningarna

Du kan läsa och ändra din användarprofil efter inloggningen om du klickar på Du är inloggad som Ditt Namn. Länken finns i sidhuvudet till höger på kurssidans första sida och i sidfoten på varje sida. Du hittar din användarprofil också via blocket Inställningar under Inställningar för min profil: Redigera profil. Observera att profilen är densamma för alla dina Moodle-kurser.

...

 • Visning av e-post: Du får själv välja hur öppet din e-postadress syns i Moodle. Alternativen är 1) öppet för alla på Moodle, 2) endast deltagarna i dina kurser, eller 3) ingen varav 2) är den förvalda inställningen. Oberoenda denna inställning skickar Moodle meddelanden till din e-postadress. Du kan vid önskemål begränsa synligheten av din e-postadress. Om du gömmer din e-postadress från alla andra (alternativ 3) kan inte heller e-postmeddelanden skickade ut från Moodle besvaras per e-post. Det mest typiska fallet är ju prenumeration av inläggen i ett diskussionsforum. Istället för din egen adress visar Moodle en noreply-adress. Möjliga svar till dessa meddelanden går till en administrativ skräppostadress.
 • E-post är aktiverad: Det lönar sig att alltid ha inställningen Den här e-posten är redan registrerad, så att alla viktiga meddelanden och nyheter från din kurs når dig.
 • Sammanfattandet Sammanfattning av e-postmeddelanden: Här väljer du i vilken form eventuella meddelanden från kursområdena för dina Moodle-kurser skickas till din e-postadress. Om diskussionsforumen används flitigt, kan du välja Ämnen (ett dagligt meddelande endast innehållande ämnen), och får då endast en sammanfattning per dag från Moodles diskussionsforum (som du prenumererar på eller som läraren vill att du prenumererar på). Sammanfattningen skickas kl. 17.00. Om du vill kan du också prenumerera på alla meddelanden från diskussionsforumet och får då meddelanden oförkortade till din e-post Ingen sammanfattning (ett e-postmeddelande per inlägg i forum).
 • Automatisk forum-prenumeration på forum: Inställningen bestämmer på vilka sätt du beställer diskussionsforumen till din e-post – automatiskt när du deltar i en diskussion eller endast när du meddelar särskilt (per diskussionsforum). I början av en kurs är det klokt att välja ”Ja, registrera mig som prenumerant när jag gör ett inlägg i ett visst forum”. I ett senare skede av kursen kan man ändra till alternativet: Nej, jag vill inte bli automatiskt registrerad som prenumerant på forum. Du kan samtidigt prenumerera på vissa forum till din e-post (de som är aktiva för tillfället).
 • Det språk du föredrar att användaSpråkpreferens: Förvalt språk för Moodles gränssnitt. Finska är förvalt, men också svenska finlandssvenska och engelska är möjliga.
 • BildAktuell bild: Du kan sätta in ett foto av dig själv (ansiktet) som visas på kursområdets deltagarlista och vid dina diskussionsinlägg. I synnerhet på interaktiva kurser rekommenderar vi att deltagarna sätter in sitt foto i sin profil.

...

Tip
titleTips
 • Du kan inte ändra namn och e-postadress i användarprofilen, eftersom uppgifterna i Moodle hämtas automatiskt från Helsingfors universitets datasystem. Om du inte använder läser din e-postadress helsinki.fi-e-post regelbundet , men vill ha alla viktiga meddelanden från Moodle, kan du omdirigera din post via Mappi till en annan adress. Ytterligare information: http://www.helsinki.fi/atk/neuvonta/ohjehakemisto/postinohjaus_mapista.html (endast på finska)
 • Uppgifterna i användarprofilen visas automatiskt endast för dig och läraren lärarna kursenkursområdet. Andra kursdeltagare ser bara en del av din profil: förutom ditt foto, Namn, Land, Ort, E-postadress (om du har tillåtit det) och roll, och andra inte obligatoriska valbara uppgifter som du eventuellt har lagt till fyllt i (hobbyn, mobilnummer osv.).

Som studerande i Moodle: inlämning av uppgifter, diskussionsforum och

...

wiki

Moodle-kursernas kursområdenas mest använda möjligheter är utöver distributionen , förutom distribution av material till de studerande, diskussionsforumet och inlämningen studerandena, diskussionsforum, inlämning av uppgifter (filer, skriftliga uppgifter) och grupparbete i wiki. Läraren väljer vilka funktioner i Moodle det är som används, och ger studerandena anvisningar gällande arbetssätten.

Inlärningsuppgifter kan lämnas in som bilagor till meddelanden i diskussionsforumet, men ofta har kursen ett eget inlämningsområde på kursområdet: vilket är ett enkelt sätt att också meddela alla kursdeltagare om nya inlämningar. På diskussionsforumet får alla se allas uppgifter. Oftast har kursen dock ett eget område på kursområdet för inlämning av individuella uppgifter (stängd, där studerandenas inlämningar visas endast för läraren) eller en öppen mapp för inlämning av uppgifter (visas för alla kursdeltagare)lärarna. Kursens lärare bestämmer om inlämningen visas för alla kursdeltagare eller bara för läraren. På bilden visas Inlämning av essäuppgift endast för läraren, medan Inlämning av grupparbeten är öppen för alla kursdeltagare.

Tip
titleOm du klistrar in text från Word

Kontrollera att det inte kommer med onödig formatering när du klistrar in texten (t.ex. från Word). I texteditorn finns knappen

...

Klistra in från Word för sådana situationer. Tumregeln är att

...

det lönar sig att redigera texten först i Moodle (med Moodles egen texteditor). Se den närmare (finska) anvisningen vid behov.

Image Removed

Diskussionsforum

På diskussionsforumets första sida visas meddelanderubriker, vem som börjat diskussionssträngen diskussionen (eventuellt med foto), antalet svar, antalet av dig olästa meddelanden samt det sista inläggets datum (datum och klockslag). Meddelandena öppnas när du klickar på rubriken. Det är också möjligt att söka meddelanden med sökord (knappen Sök i diskussionsforum).

Image RemovedNär du vill börja en ny diskussion klicka på Lägg till ett nytt diskussionsämne.

Du kan få meddelandena från diskussionsforumet till e-posten genom att välja Prenumerera på detta diskussionsforum på diskussionsforumets första sida i blocket Inställningar, ifall prenumeration inte är förvalt. För närmare information läs ovan Profilinställningar.När du vill börja en ny diskussion/diskussionssträng klicka på Lägg till ett nytt diskussionsämne. I exempeldiskussionen finns två diskussionssträngar. Meddelandena öppnas när du klickar på rubriken. Profilinställningarna.

Ett meddelande skickas vidare till prenumeranternas e-postadresser 30 minuter efter det att du skrivit och sparat meddelandet. Under dessa 30 minuter den tid kan du också göra ändringar i meddelandet. Om du vill att meddelandet skickas direkt till kursdeltagarna, ska du kryssa förSkicka e-post nu (se bilden). I praktiken skickar Moodle utgående meddelanden med 5 10 minuters mellanrum (hela timmar + n x 10min). Även om meddelandet skickas direkt är det möjligt att göra ändringar, men ändringarna syns inte i det meddelande som redan skickadesskickats.

Diskussionsträngarna kommer in under varandra och Visa svarslista, med det senaste försti nästlad form är förvalt (se bilden). Användaren kan själv välja om svaren ska visas t.ex. i trådad form eller nästlad form. Inställningen kan ändras vid rullgardinsmenyn uppe på sidan.

...

Inlämning av skriftliga uppgifter

Det finns olika sätt att samla in uppgifter i Moodle; här ges anvisningar för två typiska metoder. Uppgifterna kan i regel inlämnas som bifogade filer eller skrivas direkt i Moodles texteditor, där läraren . Läraren kan ställa in den tid inom vilken texten ska lämnas inuppgiften ska lämnas in. De individuella uppgifterna lämnas in till kursens lärare, de andra kursdeltagarna ser alltså inte varandras individuella uppgifter.

Inlämning med filer

Inlämningen av en fil börjar vid Ladda upp en fil, hämta sedan din fil från din datorn eller minnessticka. I regel skriver man uppgiften som vanligt t.ex. i Word och laddar upp den färdiga filen i Moodle med Browse > Ladda upp denna fil. Beroende på lärarens de inställningar som läraren har valt kan man ladda upp flera filer på en gång eller endast en fil. Ge din fil ett beskrivande namn utan skandinaviska tecken (åäö).

Det finns olika sätt att samla in uppgifter i Moodle och vi beskriver tre i denna anvisning.

Inlämning med filer

De individuella uppgifterna lämnas in till kursens lärare, de andra kursdeltagarna ser alltså inte varandras individuella uppgifter. När inlämningstiden har gått ut kan och läraren ge feedback har givit feedback, hittar du den i Moodle på samma ställe där du lämnade in uppgiften. Inlämningen av en fil börjar vid Ladda upp en fil, hämta sedan din fil från din datorn eller minnessticka och klicka på Ladda upp denna fil.

Nättext

När du lämnar in en nättext, klicka först på Redigera min inskickade uppgiftslösning. Skriv texten direkt i Moodles texteditor eller kopiera manuellt t.ex. från Notepad eller Wordpad (kopiera + klistra in) i texteditorns fält Inskickad uppgift.

...