Child pages
  • Tilastollisen päättelyn jatkokurssi, syksy 2011

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Laskuharjoitukset

Harjoitus 1 - ratkaisut
Harjoitus 2 - ratkaisut
Harjoitus 3 - ratkaisut
Harjoitus 4 - ratkaisut
Harjoitus 5 - ratkaisut
Harjoitus 6 - ratkaisut

Laskuharjoitukset alkavat viikolla 37.

...