Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Länknumret består av ett löpande nummer 1, 2, 3 etc., och är obligatoriskt då ‡8 används. Fält med samma länknummer betraktas som sammanlänkade.
Sekvensnumret, som också består av ett löpnummer, är däremot valfritt och kan användas för att indikera den ordningsföljd i vilken sammanlänkade fält skall visas. Länk- och sekvensnummer åtskiljs med punkt (.).

Sekvensnummer kan i tillämpliga fall följas av backslash (kan i tillämpliga fall följas av backslash ( \ ), och en enställig kod för samband (länktyp), för att indikera de sammanlänkade fältens relation till varandra. Kod för samband används dock normalt inte i beståndsformatsfälten 852-878).

...