Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

h Medieterm för verk (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

k Specificering i form av grupptitel (R)

...