Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

h Medieterm för verk (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (710) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).

...

*
Wiki Markup
*245 00 ‡a* Kainuun puutarhatuotantotutkimus / *‡c* \[julk.\] Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. Kainuun yksikkö.
*710 2# ‡a* Oulun yliopisto. *‡b* Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. *‡b* Kainuun yksikkö.
Wiki Markup

245 00 ‡a* Syitä ja seurauksia - 30 parasta *‡h* \[Äänite\] *710 2# ‡a* Apulanta, *‡e* parasta.
710 2# ‡a Apulanta, ‡e esitt.

Wiki Markup
*245 00 ‡a* Kompleksi 1947-1997 / *‡c* \[toimittajat: Terhi Pylkkänen, Jari Salo ja Risto Selin\]
*260 ## ‡a* Helsinki : *‡b* Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi, *‡c* 1997 *‡e* (Vantaa : *‡f* Tummavuori) *710 2# ‡a* Kompleksi (Helsingin yliopisto)

...