Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fälten 841-855 och 863-878 (lokalsignum och beståndsuppgifter) kan i vissa MARC 21 -tillämpningar (då separat beståndspost ej används) förekomma även i det bibliografiska formatet.

Här beskrivs fält 850, 852, 856, 880, 882, 886 och 887. Andra fält än de beskrivat här finns 841-88X -fält beskrivs i MARC 21 Beståndsformatet (tillsvidare finns det inte en finlandsvenk finlandssvensk bearbetning om beståndsformatet).

...