Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

# Odefinierad

Delfält

a Fältkod (R)
Delfältet a ‡a används inte om första indikatorn är 0. Delfältet a används om andra indikatorn i fält 886 är utskriven.

b Innehåll (R)

2 Kod för urspungsformat (NR)
Koden tas från en förteckning, se Format Source Codes.

a-z Delfält som i ursprungsformat

0-1 Delfält som i ursprungsformat3-9 Delfält som i ursprungsformat

...