Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

...

w BibID för sammanhörande bibliografisk post (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

x ISSN (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...