Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

# "Härtill anknuten publikation: "

8 Ej preciserad . Relationen / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i ‡i.

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

...

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

...

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Länkmålets BibID (R)

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

...

4 Relationskod (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

Wiki Markup
*245 00 ‡a* HELECON international *‡h* \[Elektroninen aineisto\] : *‡b* European and international economic and business administration information / *‡c* Helsinki School of Economics and Business Administration.
*787 0# ‡t* Helecon uutiset *‡x* 1239-9353
*787 0# ‡t* Helecon news *‡x* 1455-6529

...