Child pages
  • 049 - Kontroll och inventering - finländskt fält (NR)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Konrollanter eller inventerade  (NR)
Anges i form släktnamn, förnamn.

c Annan information om kontroll och inventering (NR)

...