Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1 Flera enstaka datum/tider
Det finns flera delfält ‡b och/eller ‡c i posten och varje delfält innehåller ett datum/en tid.

2 Datum-/tidsintervall
Det finns två delfält ‡b och/eller ‡c i posten och datumen i delfälten formar ett tidsintervall.

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

...