Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kartbladets nummer (R)

b Koordinatsystemet (NR)

  • a - baskoordinatsystem
  • b - gemensamt koordinatsystem
  • c - annat system
  • d - EUREF-FIN

d - Västliga koordinater (NR)

e - Östliga koordinater (NR)

f - Nordliga koordinater (NR)

g - Sydliga koordinater (NR) 

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...