Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Landkod (NR)
För patent utfärdade av annan entitet, koda uppgiften i delfält ‡f.
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

...

f Utfärdare av dokumentet (R)
Avser land eller institution som utfärdat dokumentet: Utfärdande land anges med kod enligt MARC Code List for Countries.
Namn på utfärdande instiution kan skrivas ut i klartext enligt MARC 21-standard skall uppgiften dock anges med kod enligt MARC Code List for Organizations. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder. ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...