Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Library of Congress Authentication Code
Koden bevisar att posten är kontrollerad på ett visst sätt. Koden tas från en förteckning, se MARC Authentication Action Code List.

...