Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

f Utfärdare av dokumentet (R)
Avser land eller institution som utfärdat dokumentet: Utfärdande land anges med kod enligt MARC Code List for Countries.
Namn på utfärdande instiution kan skrivas ut i klartext enligt MARC21MARC 21-standard skall uppgiften dock anges med kod enligt MARC Code List for Organizations.

...