Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fileringsindikator används i MARC21 MARC 21 för att specificera det antal inledande tecken 0-9 st.) som skall uteslutas vid filering av sökelement och titlar. Indikatorn är definierad som ind. 2 (eller i vissa fall ind. 1) i följande fält:

...

Exempel (i fileringsordning)

245 10‡aSuomalainen ‡a Suomalainen hevonen

245 10‡a "Erotikk og galskap"

245 13‡aEn ‡a En historisk sommar

245 12‡aL‡a L'homme dans la paysage

245 10‡a -in real time

...

245 15‡a "Den samiska samlingen" på statens historiska museum (SHM)

245 14‡aThe ‡a The stranger from paradise