Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Beskrivning av de fem kontrollfält med vilkas hjälp fälten länkas till en bestämd organisation eller till andra fält. Kontrolldelfälten finns främst i (#w, #0, #5) eller i nästan alla (#6 och #8) formatfälten formatfält i den bibliografiska posten, därför  . De beskrivs de därför alla i denna bilaga. Delfälten beskrivs ockås i motsvarande förteckningar över delfälten och de är också länkade hit.

...

x : Sekvensnumrering (bibliografiska formatet och beståndsformatet)
Används för att indikera ordningsföljd framhäva ordningsföljden mellan sammanlänkade fält, exempelvis då ett långt fält delats upp i flera. Kod x skall föregås av sekvensnummer. 

...