Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NAL:n lisäämiä tietoja kuvailun kohteen muista kappaleista, joita sen kokoelmista löytyy.

Uppgifter som NAL har tillagt om bekrivningsobjektens andra exemplar som finns i dess samlingar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...