Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fortlöpande textresurser - t.ex. tidskrifter, dagstidningar och årsböcker. Också benämnd seriell publikation och periodika.

Elektroniska resurser Elektroniskt material - dataprogram (innefattar program, spel, typsnitt), numeriska data, datorbaserad multimedia, nätbaserade system och tjänster. Dessa medietyper kan också kodas som andra medietyper, om innehållet så bestämmer.

...