Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Inledning

Bibliogafisten tietojen formaatti on suunniteltu painettujen tekstiaineistojen ja tekstikäsikirjoitusten, elektronisten aineistojen, karttojen, nuottijulkaisujen ja äänitteiden, jatkuvien julkaisujen, visuaalisten ja sekalaisten aineistojen kuvailuun. Bibliografinen kuvailu sisältää yleensä nimeketiedot, henkilönnimet, asiasanat, huomautukset, julkaisutiedot ja ulkoasutietoja. Formaatti sisältää tietoelementtejä seuraaville aineistotyypeille ?Formatet för bibliografiska poster är ämnat för följande material:

Monografiska textresurser - resurs i form av mångfaldigad text

Fortlöpande textresurser - t.ex. tidskrifter, dagstidningar och årsböcker. Också benämnd seriell publikation och periodika.

Elektroniska resurser - dataprogram (innefattar program, spel, typsnitt), numeriska data, datorbaserad multimedia, nätbaserade system och tjänster. Dessa medietyper kan också kodas som andra medietyper, om innehållet så bestämmer.

Kartografiska resurser - i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck

Noter

Musikaliska resurser eller ljudupptagningar

Grafiska resurser - form lämpad för projektion

Blandade resurser - främst arkiv- eller handskriftssamlingar med olika former av innehåll. Kan innehålla både monografier och periodika.

I den bibliografiska posten ingår uppgifter om titel, upphovsman, ämnesord, anmärkningar och uppgifter om den fysiska beskrivningen.

Bibliografiska

...

posttyper

Bibliografiset Bibliografiska MARC-tietueet erottuvat muista MARC-tietueista koodeilla, jotka merkitään nimiön merkkipaikkaan 06 (Tietueen tyyppi). Koodeilla ilmaistaan seuraavia bibliografisten tietueiden tyyppejäposter skiljer sig från andra MARC-poster genom koder som skrivs in i Leader 06 (Kompletterande mediespecifika typer). Koderna står för följande resurser:

Text -- Language (textual) material

...