Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2 Kopior

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Institution (NR)

...

d Teleadress (R)

g Landkod (R)Koodi otetaan listalta, ks. MARC21 Maakoodit.
Koden tas från förteckningen se MARS21 MARC 21 Landkoder.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

535 1# ‡3 Coal reports ‡a American Mining Congress; ‡b 1920 N St., NW, Washington, D.C. 20036; ‡d 202-861-2800

...