Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Delfält

a Systemnummer (NR)
Numret genereras maskinellt vid postimport från annan instans, och bildas av innehållet i den importerade postens 003 (ursprunglig systemkod; inom parentes) - om sådan finns - och 001 (ursprungligt BibID). Katalogposter som importerats från utländsk instans innehåller i allmänhet en systemkod enligt MARC Code List for Organizations.

z Makulerat/ogiltigt systemnummer (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

035 ## ‡a (CaOTULAS)41063988

...