Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Avser identifkation av äldre böcker och konstrueras som en teckengrupp, där de ingående tecknen enligt bestämda principer har hämtats från specifika positioner och sidor i boken. De principer som har tillämpats för konstruktionen anges med kod i delfält #2‡2.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

e Oanalyserat fingerprint (NR)

2 Källa (NR)
Koden tas från en förteckning, se Fingerprint Scheme Source Codes.

5 Institution till vilken fältet hör (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...