Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Landkod (NR)
För patent utfärdade av annan entitet, koda uppgiften i delfält ‡f.
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

c Typ av nummer (NR)

d Datum (R) 
År, månad och dag enligt mönstret yyyymmdd.

...

f Utfärdare av dokumentet (R)
Avser land eller institution som utfärdat dokumentet: Utfärdande land anges med kod enligt MARC Code List for Countries.
Namn på utfärdande instiution kan skrivas ut i klartext enligt MARC21-standard skall uppgiften dock anges med kod enligt MARC Code List for Organizations.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

013 ## ‡a 67-SC41534 ‡b gw# ‡c C1 ‡d 19671108

...