Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Landkod (NR)
För patent utfärdade av annan entitet, koda uppgiften i delfält *‡*f‡f.

Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

...