Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Standarditunnus, jolle ei ole omaa kenttää kuten esim. ISBN-, ISSN- tai ISRN-tunnuksille. Tunnuksen lähde kerrotaan ensimmäisen indikaattorin avulla tai osakentässä ‡2 (Tunnuksen antajan koodi).

En stardardbeteckning (nummer/-kod) som inte har sitt eget fält, såsom t.ex. ISBN-, ISSN- eller ISRN-beteckningar (-nummer/-koder). Beteckningens (Numrets/Kodens) källa anges med första indikator eller i delfält ‡2 (Typ av standardnummer eller -kod).

...

3 International Article Number (EAN)
13-ställig streckkod, som för böcker är identisk med bokens ISBN-13 fr.o.m. 2007-01-01. Suomessa järjestelmästä vastaa GS1 Finland Oy. I Finland ansvarig är GS1 Finland Oy

4 Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
Enligt ANSI/NISO Z39.56.
Används för identifikation av tidskriftsartiklar och andra identifierbara delar av en periodisk publikation. SICI består av tidskriftens ISSN, följd av ett variabelt antal tecken för bland annat utgivningstid, volym, häfte, och startsida.

...