Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kontroll- och länkdelfält

w BibID för sammanhörande bibliografisk post

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost

5 Institution som fältet tillhör

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R/NR)